Rádi bychom Vás informovali o platnosti nového zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. a jeho vlivu na další užívání přístrojů Rebox ve Vaší praxi.

Nový zákon platí od 1.4.2015 a zapracovává do české legislativy příslušné předpisy Evropské unie, což s sebou mimo jiné přináší vyšší míru regulace v této oblasti. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím o intervalu bezpečnostně technické kontroly a způsobu jejího provedení.

Pro zajištění Vaší maximální spokojenosti s přístroji řady Rebox-Physio byl výrobcem stanoven interval pro provedení periodické bezpečnostně technické kontroly (BTK) 1 x za 12 měsíců. Doporučujeme Vám tento interval dodržovat.

Veškeré servisní výkony přístrojů Rebox-Physio nyní bude zajišťovat autorizovaná společnost Medicton Group s.r.o., která splňuje všechny zákonné požadavky a je vybavena originálními náhradními díly ke všem řadám přístrojů Rebox-Physio.

Kontroly pro Vás provedou biomedicínští inženýři společnosti Medicton přímo v místě užívání přístroje.

Blíže viz Kontakty.