Historie

Elektroterapeutická metoda přístrojem Rebox byla vynalezena v roce 1980 Ing. Petrem Slovákem, CSc., výzkumným pracovníkem a pedagogem na FEL ČVUT v Praze. Název Rebox byl zvolen podle anglického „Rehabilitation Box“.

V roce 1982 byla metoda patentována v Československu, do roku 1990 následovaly další mezinárodní patenty (včetně USA, Japonska či Velké Británie).

​První model Rebox I byl vyvinut zejména pro klinické testy, které byly zahájeny v roce 1982.

V roce 1985 byla licence prodána britské společnosti Pebleheats Ltd., která změnila svůj název na Rebox UK a začala vyrábět model Rebox II. V roce 1990 firma přestala platit licenční poplatky československé straně, a tudíž jí byla licence odebrána.

V roce 1990, díky změně politických a ekonomických podmínek v Československu, Ing. Petr Slovák založil v Praze firmu Rebox. Firma začala vyrábět model Rebox-Physio. Tento úspěšný model prošel v průběhu dalších let mnohými úpravami, avšak principy reboxové terapie se do dnešního dne nezměnily.

​V roce 2009 se společnost transformovala na REBOX THERAPY s.r.o. a spolumajitelem se stal Matěj Slovák, syn Ing. Petra Slováka. V roce 2010 byl uveden na trh digitální model Rebox-Physio Classic. Během let 2010 až 2017 bylo prodáno téměř tisíc přístrojů zejména v Evropě a Japonsku.

​V roce 2013 Matěj Slovák získal titul MUDr. na 1. LF UK v Praze, stal se neurologem a Ph.D. studentem v oboru neurověd. Společnost zahájila ve spolupráci s univerzitními pracovišti výzkum potenciálního uplatnění reboxových proudů v léčbě neurologických onemocnění (zejména cévních mozkových příhod).

V říjnu 2016 zemřel ve věku 73 let Ing. Petr Slovák. Rodinná společnost nadále pokračuje v jeho odkazu, v roce 2018 uvádí na trh model Rebox-Physio 3 a v roce 2021 nejnovější model Rebox-Physio 4.

Rebox I (1980-1985)

Rebox I (1980-1985)

Rebox-Physio (1990-2009)

Rebox-Physio (1990-2009)

Rebox-Physio Classic (2009-2016)

Rebox-Physio Classic (2009-2016)