Kontraindikace

Celkové kontraindikace

  • implantované elektrické zařízení (kardiostimulátor, ICD, hluboká mozková stimulace apod.)
  • těhotenství
  • epilepsie
  • maligní nádorové onemocnění (diagnostikované nebo suspektní)
  • šok a další závažné systémové patologické stavy

Lokální kontraindikace

  • porušená kůže (otevřená rána, kožní vřed, popáleniny apod.)
  • akutní zánět kůže nebo podkoží
  • hluboká žilní trombóza (diagnostikovaná nebo suspektní)