O nás

Česká společnost REBOX THERAPY s.r.o. se sídlem v Praze je výrobcem originálních elektroterapeutických přístrojů Rebox. V České Republice a na Slovensku zajišťuje prodej přístrojů, servis a zákaznickou podporu exkluzivně společnost Medicton Group s.r.o.

Společnost Medicton Group, s.r.o. působí na českém trhu se zdravotnickou technikou od roku 2005. Kromě výroby a prodeje lékařských přístrojů zajišťujeme pro zdravotnická zařízení širokou škálu metrologických, revizních, servisních a dalších kontrolních činností vztahujících se ke zdravotnickým přístrojům. Součástí společnosti je také Autorizované metrologické středisko K127 pro ověřování měřidel tlaku krve a elektronických lékařských teploměrů a kalibrační laboratoř. Medicton Group disponuje zkušeným kolektivem biomedicínských techniků a inženýrů i odpovídajícím přístrojovým vybavením.  Kvalita služeb je garantována certifikovaným systémem managementu kvality dle  norem ISO  9001, ISO 13485 a ISO  17025. Mezi naše spokojené zákazníky se řadí velké fakultní nemocnice, krajské i oblastní nemocnice, ambulantní zařízení, ale také velké množství privátních ordinací lékařů na území celé České republiky.

Od 90. let 20. století jsou přístroje Rebox exportovány celosvětově do Evropy, Asie a Austrálie.

Zaměřujeme se na individuální přístup ke všem klientům. K dosažení nejlepších výsledků Reboxové terapie pořádáme certifikovaná školení, semináře i online konference. Systém managementu kvality je řízen dle normy ISO 13485:2016.

Věříme, že trvalé hledání nových způsobů, jak ovlivnit elektrochemické mikroprostředí živých tkání, je zásadní pro pokrok v moderní medicíně.

Elektrotechnické vzdělání Ing. Petra Slováka a jeho zájem o biologický výzkum vedly k vynálezu metody reboxové terapie v roce 1980. Od té doby kontinuálně vyvíjíme a zdokonalujeme přístroje Rebox a každý spokojený klient je pro nás další motivací.