Princip Reboxu

Přístroj Rebox generuje specifické stejnosměrné elektrické pulzy. Tyto pulzy jsou v léčené oblasti aplikovány neinvazivně přes kůži (transkutánně) dotykem hrotové léčebné elektrody, zatímco pacient drží v ruce druhou tzv. válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu.

Díky elektrochemickým změnám v tkáňovém mikroprostředí dochází během několika sekund v léčené oblasti ke korekci lokální acidózy, zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je patrný myorelaxační efekt.

Obvyklá doba aplikace proudu v jednom bodě je 3-5 sekund, během jednoho sezení bývá ošetřeno celkem 20-30 bodů ve vzájemné vzdálenosti 1-2 cm. Časový harmonogram reboxové terapie je individuální a závisí na charakteru a chronicitě obtíží.