Rebox-Physio tDCS

Rebox-Physio tDCS je 2v1 stimulátor pro transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem (tDCS) a periferní reboxovou terapii.
Je určen pro klinické a výzkumné aplikace v psychiatrii, neurologii, neuropsychologii, rehabilitaci a algeziologii. Aplikace tDCS má prokazatelné neuromodulační účinky, mezi něž patří zejména vliv na neuronální excitabilitu a synaptickou plasticitu. tDCS je bezpečná a pacienty dobře tolerovaná.

​Nedílnou součástí nákupu přístroje je povinný certifikovaný zácvik klienta prováděný autorizovaným školitelem.

Pro cenovou nabídku a bližší informace nás, prosím, kontaktujte.  

Recentní metaanalýza klinických studií prokázala definitivní (úroveň A) nebo pravděpodobnou (úroveň B) efektivitu tDCS u řady neuropsychiatrických onemocnění:
• Deprese (A)
• Schizofrenie (B)
• Závislost na alkoholu (B)
• Fibromyalgie (B)
• Migréna (B)
• Stavy po CMP (B)
• Motorické a kognitivní příznaky Parkinsonovy nemoci (B)
• Chronická neuropatická bolest(B)
• a další…

Fregni et al., 2020: Evidence-Based Guidelines and Secondary Meta-Analysis for the Use of Transcranial Direct Current Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders.

Technická data

tDCS režim:

Typ proudu: DC
Typ montáže tDCS: konvenční bipolární (anoda, katoda)
Rozsah intenzity proudu: 0,1–3,0 mA (0,1 mA na krok)
Doba stimulace: 1–45 minut (1 minuta na krok)
Doba pauzy: 1–60 minut (1 minuta na krok)
Celkový počet stimulačních cyklů: 1–10
Doba náběhu/doběhu: 10–30 s (1 s na krok)
Režimy: REAL, SHAM (s rampou nahoru/dolů)
Nepřetržité sledování impedance: ano
Příslušenství: sada kabelů, elektrody z uhlíkové pryže, pěnové návleky, gumový pásek na hlavu (testováno na biokompatibilitu).

Rebox režim:

Rozsah amplitudy: 0–21 V

Rozsah elektrického proudu: 0–200 uA (DC)

Pulzní frekvence: 2–4 kHz
Podrobnosti a příslušenství najdete ve specifikacích Rebox-Physio 4.​

Obecné:

Typ baterie: integrovaná Li-Ion 3,6V/3200mAh

Napájecí adaptér:
IN: (100 až 240)V AC; 0,2A (max); 50/60 Hz, OUT: 5V DC; 3A(max); 15W (max.)

Spotřeba energie (baterie/adaptér): 0,6VA/11VA
Klasifikace IP: IP54

Rozměry: 19 x 14 x 5 cm

Hmotnost: 0,8 kg včetně příslušenství