Úvod

Reboxová terapie je originální českou elektroterapeutickou metodou. Přístroje Rebox jsou efektivní v léčbě akutní a chronické bolesti a v rehabilitaci muskuloskeletálních onemocnění.

Hlavními efekty Reboxu jsou:

  • analgetický efekt – úleva od akutní a chronické bolesti
  • myorelaxační efekt – uvolnění svalového napětí
  • antiedematózní efekt – zmírnění otoku

Od 80. let 20. století je Rebox celosvětově užíván v klinické praxi (rehabilitační a sportovní medicína, fyzioterapie, ortopedie, neurologie a algeziologie). Přístroje jsou taktéž dostupné pro domácí léčbu.

Rebox je vysoce účinný ve srovnání s jinými metodami fyzikální terapie. Princip reboxové terapie byl patentován v mnoha zemích včetně Japonska či USA.

Rebox je vysoce účinný ve srovnání s jinými metodami fyzikální terapie. Princip reboxové terapie byl patentován v mnoha zemích včetně Japonska či USA.