Rebox je snadno ovladatelný, takže je vhodný pro soukromé použití